Komiteler

Komitenin Amacı : Derneğimiz bünyesinde Bakırköylüler arasında görüş alışverişini geliştirmek, derneğimize çeşitli konularda oluşturacakları düşünce ve önerileriyle katkıda bulunmak amacıyla bir “Yüksek Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.
Komite Başkanları :
Komite Üyeleri :

Komitenin Amacı : Bakırköylüler Derneğinin gelirlerini arttırmak ve üreteceği projelerine mali kaynak yaratmaktır. Bu projelerin hepsi Bakırköylüler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını ve Bakırköy markasının daha da yüceltilmesini amaçlar. Mali Kaynak Yaratma Komitesi bu konularda da geliştirilen projelere de finansman sağlamak amacıyla gerekli olan faaliyetleri de yürütmektedir.

Komite Başkanları :
Komite Üyeleri :

Komitenin Amacı : Bakırköylüler Derneği, üyelik yapısı olarak tüm Bakırköy camiasını birleştirici bir misyona sahiptir. Komitemiz, öncelikle mevcut üyelerimizin Derneğimize bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmeyi, ayrıca Derneğimizin kurumsal yapısına uygun olarak, başta üyeleri olmak üzere, tüm Bakırköy’lüler ile çeşitli mecralarda iletişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Komite Başkanları :
Komite Üyeleri :

Komitenin Amacı : Bakırköylüler Derneği önderliğinde tüm Bakırköylüler’lüler için çeşitli amaçlara yönelik etkinlikler düzenlemek, Derneğin gelişmesine yönelik etkinliklerde yer alınmasını sağlamaktır. Ayrıca Bakırköylüler Derneği’nin tanıtımına yönelik aktivitelerin planlamasını ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Komite Başkanları :
Komite Üyeleri :

Komitenin Amacı : Bakırköylülerin bağlarını kuvvetlendiren en önemli unsurların başında ortak mekan kullanımı gelmektedir. Üyelerimizin keyifle bir araya geldikleri bir mekan eksikliğini halen yaşamaktayız. Komitemiz bu konuda çalışmalar yapacaktır. Amacımız öncelikle Bakırköy merkezde , kolay ulaşılabilir, çok amaçlı kullanılabilir, prestijli bir mekanda bir sosyal tesis kurulmasını hedeflemektedir. Bunun yanında Bakırköy’ün içinde ve çevresinde tamamlayıcı olabilecek mekanlar ve ortak kullanım şartları araştırılacaktır.

Komite Başkanları :
Komite Üyeleri :